sunnuntai 6. syyskuuta 2015

John Walton ja Adam

John Walton kirjoittaa hienosti BioLogoksen sivuilla Adam-kysymyksestä. Lainaan otteita. Erityisen hieno on minusta tuo viimeinen lainaamani kappale

Is the text claiming that Adam was formed from dust by the very hand of God, while the rest of us are born from a woman after a nine-month gestation period? Many assume this is the case. But such a view implies that the text asserts a supernatural theory of human origins for which there is no natural explanation or process involved. Again, the text cannot be making such a distinction, because the Israelites did not think in terms of these competing categories. 
Alternatively, I suggest that just as Adam is introduced to us as one formed from dust, so we understand that we are all formed from dust, designed to be mortal and frail (Ps. 103:14; 1 Cor. 15:47-48). The text is not trying to tell us how Adam is different, but to tell us how we are all the same. In Genesis we don’t learn that Adam’s creation was supernatural while the rest of us are born through a natural process. We learn that humankind from the very beginning was created with mortal bodies but that God was going to provide an antidote. I address more of the details of this interpretation in my book, The Lost World of Adam and Eve. 
If the Bible does not insist that God bypassed scientifically describable processes in the material creation of human beings (since its authors and its intended audience had no such categories), it should not be used to rule out scientific explanations for material human origins (such as evolution). Both the Bible and theology agree that God is pervasively involved in his world no matter what level of scientifically describable cause and effect we can detect. So it is not inconsistent with the biblical text to suggest that God created human beings over a long period of time through processes 
...At the same time, every Christian should affirm that humans are not merely the result of scientifically describable processes. God has made us ontologically distinct beings, regardless of the material processes involved. We are more than dust; and we are more than any phylogenetic ancestor. Furthermore, this ontological uniqueness cannot be simplified to the imposition of a soul or to the assignment as God’s images. Unique human ontology can't be reduced to anthropological components because it concerns the fundamental nature of our being. We are more than what we are made of, and God is responsible for that.

http://biologos.org/blog/natural-and-supernatural-are-modern-terms-not-biblical-ones

1 kommentti:

Hannu Tiihonen kirjoitti...

Yritän suomentaa:

Väitetäänkö tekstissä, että Jumala muovaili ihan todellakin kädellään Adamin maan tomusta, kun taas me muut synnymme naisesta yhdeksän kuukauden raskausajan jälkeen? Monet ajattelevat näin. Mutta sellaisen ajattelutavan mukaan teksti puolustaa yliluonnollista teoriaa ihmisen alkuperästä, sellaista jolle ei ole mitään luonnollista selitystä, tai johon ei liity mitään luonnonmukaista prosessia. Teksti ei voi tarkoittaa sitä, koska [muinaiset] Israelilaiset eivät ajatelleet tällaisten vastakkaisten luokitusten ehdoilla [luonnollinen - yliluonnollinen].

Sensijaan esitän että aivan kuten Adam esitellään meille tomusta muovattuna, vastaavasti me ymmärrämme, että olemme kaikki tomua, kuolevaiseksi ja hauraaksi suunniteltuja (Ps.103:14 'Sillä hän tietää, minkäkaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät tomuksi', 1.Kor 15:47-48 'Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkäkaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkäkaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset'). Teksti ei yritä kertoa meille, millä tavalla Adam oli erilainen vaan että olemme kaikki samanlaisia. Genesiksen kertomus ei opeta meille sitä, että Adamin syntymä oli yliluonnollinen, kun me muut synnymme luonnollisen prosessin kautta. Me opimme, että ihmiskunta luotiin alun alkaen kuolevaisiksi, mutta Jumala toisi aikanaan vastalääkkeen. Käsittelen enemmän tätä tulkintaa kirjassani 'The Lost World of Adam and Eve'.

Jos Raamattu ei väitä, että Jumala ohitti tieteellisesti kuvattavissa olevat prosessit ihmisten materiaalisessa luomisessa (koska kirjoittajilla ja kuulijakunnalla ei ollut sellaisia luokituksia), sitä ei tulisi käyttää sulkemaan pois tieteellisiä selityksiä ihmisen materiaalisen akuperän suhteen (kuten evoluutio). Sekä Raamattu että teologia ovat yhtä mieltä siitä, että Jumala on kokonaisvaltaisesti tekemisissä luomansa maailman kanssa siitä riippumatta, minkätasoisia tieteellisesti kuvattavia syitä ja seurauksia voimme havaita. Joten ei ole raamatun vastaista esittää, että Jumala loi ihmiset pitkän ajan kuluessa prosessien kautta.

... Samalla jokaisen kristityn tulisi myöntää että ihmiset eivät ole vain tieteellisesti kuvattavissa olevien prosessien tulos. Jumala on tehnyt meidät perimmäiseltä olemukseltamme erityisiksi olennoiksi - asiaan liittyvistä materiaalisista prosesseista riippumatta. Me olemme enemmän kuin tomu, ja enemmän kuin mikään polveutumishistoriallinen esi-isä. Ja edelleen, tätä perimmäistä ainutlaatuisuutta ei voida yksinkertaistaa sielun tai Jumalan kuvan liittämiseen meihin. Ihmisen perimmäistä ainutlaatuisuutta ei voida paloitella antropologisiin komponentteihin, koska on kyse olemuksemme perustavasta laadusta. Me olemme enemmän kuin se, mistä meidät on tehty, ja Jumala on siitä vastuussa.